Interviews

सबै समस्याको समाधान- आध्यात्मिक विकास | AP TALK TIME | AP1HD

Satsang ESP -25 ! सत्संग २५ औं भाग बिषेश ! Swami Anand arun ! Tapoban !

Satsang Eps 24 ! दिक्षा बिनाको साधना सम्भव छ ? Swami Anand Arun ! ShivaPuri Baba ! Tapoban

Satsang Eps 23 ! शिवपुरी बाबाको नेपाल बसाई ! Swami Anand Arun ! ShivaPuri Baba ! Tapoban

Satsang Eps 22 ! शिवपुरी बाबाको अध्यात्मिक यात्रा र नेपाल आगमन

Satsang Eps 21 ! शिवपूरी बाबा र उहाँकाे पूर्वजन्म ! Swami Anand Arun ! Shivapuri Baba

Satsang Eps 20 ! के गुरुभन्दा पहिले शिष्यको बुद्धत्व सम्भव छ ? Swami Anand Arun ! Arbindo अरबिन्द

Satsang Eps 19 ! भगवान श्रीकृष्ण र अरविन्द बीचको त्यो संवाद ! Swami Anand Arun! Arbindo ! अरविन्द

Satsang Eps - 18 ! महान सन्त अरविन्द र उहाँको व्यक्तित्व ! Swami Anand Arun ! Arbindo

Satsang Eps 17 ! ८० % विचार नकारात्मक हुन्छन ! Swami Anand Arun

Satsang EP -16 ! विचारकाे प्रभाव ! Swami Anand Arun

Satsang Es- 15 ! बिचार र यस्का रंगहरु ! Swami anand arun ! Thoughts and their colors ! Tapoban

Satsang EP -14 ! गुरुको काम शिष्यको अहंकार नष्ट गर्नु हो ! Swami Anand Arun ! Master and disciple

Satsang-13 with Swami Anand Arun ! सत्संग –गुरु–शिष्य सम्बन्ध !

Satsang-12 with Swami Anand Arun ! सत्संग –गुरुपुर्णिमा बिशेष गुरुको स्थान परमात्मा भन्दा माथी

Satsang-11 with Swami Anand Arun ! सत्संग – मानव जीवन र आत्महत्याको मनोविज्ञान

Satsang-10 with Swami Anand Arun ! सत्संग - आत्महत्या र यस्को मनोदशा

Satsang-09 with Swami Anand Arun ! सत्संग - बुद्धत्व खेलाची होइन ।

Satsang Ep 08 तपाईका जिज्ञासा, स्वामीजीका मार्गदर्शन

Satsang-07 with Swami Anand Arun ! सत्संग - प्रमुख चार पुरुषार्थ र स्वस्थ शरीर